Vi driver med sosialt entreprenørskap

Som sosial entreprenør arbeider vi for sosiale og samfunnsmessige forbedringer i de sprekkene og hullene som eksisterer mellom det offentlige, markedet og det frivillige samfunn. 

Vi er opptatt av å drive en økonomisk bærekraftig virksomhet, men bedriftens suksess måles likevel ikke i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning vi har på samfunnet – særlig på lokalt plan. 

I undermenyen finner du beskrivelser av våre prosjekter og oppdrag som gir et innblikk i hva vi driver med og hvordan vi jobber. 

Det vi gjennom årene har lært gjennom praktiske erfaringer og annen kunnskapsinnhenting har vi brukt til å bygge opp spisskompetanse på tre områder: 

  • Inkludering og deltakelse – spesielt gjennom generasjonsoverskridende tiltak 
  • Styrking av frivilligheten – spesielt gjennom nytenking og tilrettelegging for effektivt samspill 
  • Lokal næringsutvikling – spesielt med utgangspunkt i småbedrifters forutsetninger og potensial 

Dette er våre tre satsingsområder, der vi bruker prosjektmetodikk til å skape bærekraftige/levedyktige hverdagsløsninger for mennesker; enkeltvis, i grupper, i organisasjoner, i virksomheter.