Varanger = Utvikling (2024)

Planlegge konkret oppfølging og igangsetting av prosjekter og tiltak for samfunns- og næringsutvikling i de fem kommunene i Nord-Varanger (Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg og Nesseby) jf. muligheter beskrevet i rapporten Varanger = Utvikling (Menon Economics).

Oppdragsgiver: Vadsø kommune på vegne av styringsgruppen i Varanger = Utvikling.

 

Rapporten Varanger = Utvikling (Menon Economics) finner du her.