Øst-Finnmark kunnskapssenter HUB Vadsø (2023 - 2024)

ØFK skal være en  pådriver for å tette gapet mellom tilbud og etterspørsel av kompetanse, mobilisere arbeids- og næringsliv, rekruttere studenter, og tilrettelegge for fleksible studieløp tilpasset lokale behov. Trivselslaben er engasjert som koordinator for dette arbeidet i Vadsø.

Oppdragsgiver: Øst-Finnmark kunnskapssenter/Sør-Varanger Utvikling

Prosjektkoordinator Vadsø: Trivselslaben

Til ØFK sine nettsider