Gründertorget – konsulenttjenester for næringsutvikling i Vadsø kommune – oppdrag (2018–2022)

Rammeavtale mellom Trivselslaben og Vadsø kommune.

Bakgrunn

Ved årsskiftet 2017/18 gjennomførte Vadsø kommune en tilbudskonkurranse om å levere konsulenttjenester vedrørende næringsutvikling for kommunen til nyetablerere og eksisterende bedrifter. Trivselslaben ga tilbud i samarbeid med bedriftene Tinkr og Hermetikken kulturnæringhage, og vi fikk oppdraget med varighet inntil fire år. Tjenestene tilbys under navnet Gründertorget.

Gjennomføring

Gründertorget leverer løpende tjenester på tre hovedområder:

  • Mottak og oppfølging: generell og spesiell veiledning og bistand til nyetablerere og bedrifter.
  • Servicetjenester: saksbehandling av næringssøknader til kommunen.
  • Innovasjonstjenester: bidra til nyskapende næringsutvikling i bedrifter og kommunen.

Avtalen med Vadsø kommune varer ut februar 2022.