Generasjonshagen (2013-)

En viktig grunn til etableringen av Trivselslaben i 2013 var et ønske om å satse for fullt på en nyskapende idé: en ny type barnehage som fokuserer på daglig samhandling mellom barn, unge og eldre. Det handler om å utvide det typiske tilbudet og bruksområdet i dagens barnehager til et nytt barnehagekonsept med aktivitetstilbud rettet mot alle generasjoner – en Generasjonshage. Vi tar tak i noe som allerede finnes – altså dagens barnehagetilbud – og gjør det mer ressurseffektivt slik at man innenfor bærekraftige rammer kan skape et større tjenestemangfold som flere får glede av. I et stadig mer aldersinndelt samfunn skal Generasjonshagen bygge bånd mellom generasjonene og jobbe for å løse lokalsamfunnets egne utfordringer, gjennom samvær og samskaping «på tvers». Generasjonshagen blir en daglig møteplass for barn, ungdommer og eldre i nærmiljøet.

Generasjonshagen er Trivselslabens største og viktigste satsing, som du kan lese og lære mer om på denne hjemmesiden.