GenerasjonsAlliansen (2020-2022)

Et prosjekt i regi av Vadsø folkeakademi, Nasjonalforeningen for folkehelse – Vadsø demensforening, Frivilligsentralen i Vadsø og Trivselslaben som prosjektleder.

Bakgrunn

Formålet med prosjektet er å motvirke ensomhet og passivitet blant eldre og å skape aktivitet, deltakelse, sosialt fellesskap og møteplasser på tvers av generasjoner. Vi ønsker å skape en generasjonsallianse der aktiviteter for eldre også bidrar til mer aktivitet blant barn og unge.

Gjennom prosjektnavnet «GenerasjonsAlliansen» ønsker vi å signalisere at alle generasjoner har ressurser som kan forenes og skape store verdier for fellesskapet. Eldrebølgen er en utfordring, men gir ingen grunn til å skylde på eller stakkarsliggjøre de eldre. Mange eldre kan og vil være aktive, og stiller gjerne opp for lokalsamfunnet. Det bør de få muligheten til, i samspill med yngre generasjoner – i en generasjonsallianse.

Gjennomføring

Utgangspunktet for «GenerasjonsAlliansen» er de eldres behov for sosiale aktiviteter og trivsel, men konseptet innebærer også at frivillige organisasjoner gjør en innsats for eldre – som de får betalt for. Og betalingen de mottar skal gå til å drive og utvikle organisasjonens aktivitetstilbud til barn og unge. Dermed oppstår det en generasjonsallianse der alle bidrar og er til nytte for hverandre.

Vi har arrangert ukentlige generasjonstreff på Vadsø ungdomsskole og Vadsø videregående skole vinteren og våren 2021. Eldre hjemmeboende ble invitert og ungdommene fra VG1 Helse og oppvekst vartet opp med vafler kaffe og hyggelig prat. Det samme gjorde elevene på arbeidslivsfag på 10. trinn (valgfag) på Vadsø ungdomsskole. I tillegg bidra elever fra VG1 HO som instruktører i en trimgruppe for eldre i regi av fysioterapitjenesten i Vadsø kommune. Tur og lett styrke/bevegelighetstrening var målet.

De eldste musikantene i Vadsø skolekorps ble engasjert som veiledere på hverdagsdatakurs for eldre. til sammen 17 pensjonister i Vadsø fikk innføring i enkel bruk av nettbrett, mobil og PC. Kurset gikk over 9 ettermiddagen våren 2021. Skolekorpset fikk et aktivitetshonorar for dugnadsjobben de gjorde i forbindelse med dette kurset.

Sommeren 2021 engasjerte prosjektet 8 ungdommer i alderen 18 – 22 år til sommerjobb som besøksvenn for eldre hjemmeboende. 10 eldre fikk ukentlig besøk av ungdommene. Fokus var sosialt samvær og turer ute. Pensjonistene ble rekruttert via hjemmesykepleien i Vadsø, demensforeningen og via Røde Kors besøkstjeneste.

Tilbakemeldingene så langt fra pensjonister, pårørende, skolene, skolekorpset og andre frivillige er svært positive. Både generasjonstreffene på skolene, datakurset og besøksvennordningen ser ut til å være gode tiltak som treffer målgruppene. Prosjektet avsluttes desember 2021 og en evaluering og oppsummering vil foreligge i løpet av januar/februar 2022.