Fysisk aktivitet i SFO
– idrettsskolen for alle (2013-2014)

Et prosjekt i regi av Vadsø kommune i samarbeid med Vadsø turnforening (VTF) og Trivselslaben som prosjektleder.

Bakgrunn

Fossen skole og Melkevarden skole i Vadsø hadde skoleåret 2013/14 et spesielt fokus på fysisk aktivitet. I samarbeid med Idrettsskolen i Vadsø turnforening (VTF) og Trivselslaben, ønsket skolene å legge til rette for økt fysisk aktivitet i SFO-tiden. VTF har gjennom mange år har drevet idrettsskole (nå omtalt som Allidrett for barn og unge) for barn i 1. og 2. klasse, og kunne dermed stille med kvalifiserte instruktører og trenere, som sikret gode og varierte aktiviteter på skolen/SFO og kompetanseheving hos skolepersonellet.

Fysisk aktivitet har flere positive effekter på barns utvikling og modning. Inaktivitet kan føre til helseproblemer både i oppveksten og i voksen alder. Dessverre ser vi en utvikling med økende helseforskjeller i samfunnet, og for barn og unge er barnehage og skole/SFO viktige arenaer for å utjevne disse helseforskjellene. Barn og unge anbefales å være aktive i minst en time hver dag. Siden mange elever på barnetrinnet oppholder seg på skolen fra halv åtte til halv fem, stiller det store krav til at skolen og SFO tilrettelegger for fysisk aktivitet.

Målet for prosjektet var å gi hvert barn i SFO mulighet til å oppleve glede og mestring gjennom fysisk aktivitet sammen med andre, som i tillegg til fysiske helsegevinster styrker fellesskapsfølelsen, utvikler den sosiale kompetansen og øker trivselen.

Gjennomføring

VTF flyttet sin ordinære idrettsskole fra ettermiddagstid til dagtid (SFO-tid). Alle barna i 1. og 2. klasse fikk tilbud om en time fysisk aktivitet i annenhver uke som en del av prosjektet. Instruktørene på VTF sin idrettsskole ble frikjøpt fra sin ordinære jobb på dagtid og gjennomførte til sammen to økter i uka på hver av de to skolene, i samarbeid med ansatte fra SFO. Aktivitetene startet rett etter ordinær skoletid. Alle elevene, også de som ikke har plass på SFO, fikk tilbud om gratis deltakelse på idrettskolen før de gikk hjem for dagen eller over på SFO. Alle ansatte i SFO på de to skolene fikk tilbud om å delta på  Norges idrettsforbund sitt Aktivitetslederkurs innen barneidrett.

Resultat

VTF økte deltakelsen på idrettsskolen fra 20-30 deltakere pr. uke til 140 deltakere. Andelen minoritetsspråklige deltakere økte markant. Dette var et svært viktig resultat siden vi så at barn fra lavinntektsfamilier, der vi finner mange av de minoritetsspråklige barna, i liten grad benytter seg av SFO-tilbudet til vanlig. VTF videreførte tiltaket med idrettsskole i samarbeid med skolen gjennom nye prosjekter som «Fargerik Idrett» fra 2014 til 2017 og prosjektet «Alle skal med» i samarbeid med Trivselslaben m.fl. fra 2017 til 2018. Personalet melder om mer bruk av gymsalen og uteområdet til fysisk aktivitet i SFO-tiden etter prosjektet. 7 av 10 ansatte på SFO gjennomførte aktivitetslederkurs.

Rapport

Fysisk aktivitet i SFO