Frivilligkoordinering i Vadsø kommune – oppdrag (2021-)

Rammeavtale mellom Trivselslaben og Vadsø kommune.

Bakgrunn

Som oppfølging av Trivselslabens utredning «Frivilligsatsing i Vadsø kommune» i 2020, vedtok Vadsø kommunestyre at kommunen skulle engasjere en frivilligkoordinator. Våren 2021 vant Trivselslaben oppdraget som Vadsø kommunes frivilligkoordinator.

Gjennomføring

Vi gjennomfører oppdraget i tråd med Vadsø kommunes beskrivelse av frivilligkoordinators oppgaver, bl.a.:

  • Oppfølging av og en pådriver for å få iverksatt og gjennomført tiltak som fører til en sterkere frivillig sektor, bedre tjenester og reduserte kostnader for kommunen.
  • Jobbe i en mentorrolle hvor frivilligkoordinator jobber med å veilede og yte praktisk bistand, jobbe direkte i prosjekter og heve kompetansen til aktørene i frivilligsatsningen.
  • Ha overblikk og kunnskap om det som skjer innenfor frivillighetsområdet.
  • Jobbe tett med frivillige organisasjoner og innbyggerinitiativ for å sikre finansiering av prosjekter og tiltak som både bygger opp en sterkere frivillig sektor i kommunen og sikrer at Vadsø kommune i langt større grad enn i dag utnytter tilgjengelig prosjektfinansiering.
  • Jobbe med å bruke frivillig sektor som en aktiv samarbeidspartner i kommunale tjenesteleveranser, blant annet gjennom partnerskapsavtaler.
  • Inngå i kommunens planarbeid på fagområdet frivillighet.

Sentralt i arbeidet er å bygge en «grunnmur» som beskrevet i rapporten «Frivilligsatsing i Vadsø kommune».

Rapport

Frivilligsatsing i Vadsø