Fargerik idrett – inkludering i idretten (2014-2017)

Målet for prosjektet var å øke deltakelsen blant barn og unge, særlig jenter med minoritetsbakgrunn, i Vadsø turnforening (VTF). Prosjektet førte til en økning av minoritetsspråklige medlemmer i VTF fra 2 % til 20 %, og en markant forbedring av inkludering og mangfold i idrettsaktiviteter.

Prosjekteier: Vadsø turnforening

Prosjektleder: Trivselslaben

Rapport

Fargerik idrett