Arbeidsinkludering (2016–2021)

Trivselslaben har vært underleverandør til Fretex jobb og bistått med individuell kartlegging og vurdering av arbeidsevne for å øke deltakernes muligheter på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Tilsammen har rundt 200 deltakere fått bistand til å avklare arbeidsevne med tanke på å komme i, eller beholde arbeid.

Oppdragsgiver: Fretex jobb (Nord-Norge) / NAV.

Veileder: Trivselslaben ved Lise Aanesen