Arbeidsinkludering – individuell og systematisk kartlegging for å beholde eller komme i arbeid – oppdrag (2016–2021)

Et oppdrag som underleverandør til Fretex jobb og oppfølging AS gjennom deres rammeavtale med NAV Finnmark.

Bakgrunn

Fretex jobb og Oppfølging AS leverer forskjellige typer attføringstjenester til NAV over hele landet. I 2015 takket Trivselslaben ja til å samarbeide med Fretex om et tilbud til NAV Finnmark om å levere attføringstjenesten avklaring i Vadsø kommune. Fretex ble tildelt oppdraget og engasjerte Trivselslaben som underleverandør med ansvar for tjenesteleveranser til NAV Vadsø.

Gjennomføring

Gjennom oppdraget har Trivselslaben drevet veiledning og oppfølging av inntil åtte enkeltbrukere av gangen, etter bestilling fra NAV Vadsø. Vi har bistått Fretex med individuell systematisk kartlegging og vurdering av deltakeres arbeidsevne og eventuelle ytterligere behov for bistand for å komme inn på arbeidsmarkedet eller beholde arbeidet. Avklaringen skal bidra til at deltakeren får økt innsikt i sine muligheter på arbeidsmarkedet og innsikt i egne ressurser og ferdigheter i jobbsammenheng. Gjennom tiltaket har vi hatt et utstrakt samarbeid med arbeidsmarkedet i Vadsø, da mange har hatt behov for å prøve ut arbeid med tanke på å finne ut hva som kan fungere for hver enkelt. Næringslivet, offentlige institusjoner og frivillige lag og foreninger har «lånt» oss sin arbeidsplass, og mange har funnet sin plass i arbeidslivet gjennom dette tiltaket.

Resultat

Gjennom tiltaket har over 200 personer har vært til avklaring hos Trivselslaben. Vi har ofte hatt ventelister da tiltaket har vært flittig brukt av det lokale NAV-kontoret. Møte med alle disse menneskene har gitt oss en unik innsikt i arbeidslivet og ikke minst hvordan man kan tilrettelegge for at mennesker med redusert arbeidskapasitet kan bistå i arbeidslivet. Mange har ressurser de ikke får utnyttet, men i møte med fleksible arbeidsgivere og ofte med enkel tilrettelegging kan mange bidra mer enn hva man kanskje tror. Vårt hovedinntrykk er helt klart at folk vil jobbe. Det handler om tilrettelegging og fleksibilitet, og heldigvis er det flere og flere arbeidsplasser som ser at de kan legge til rette for at folk kan jobbe redusert og med enkle hjelpemidler kan mange flere bidra med sine ressurser. På grunn av endringer i Trivselslabens organisasjon og disponering av personell, ble vi nødt til å si opp avtalen fra sommeren 2021, dette i forståelse med Fretex og NAV.