Aktiv sommer i Vadsø (2018-2020)

Aktivitetstiltak for barn og unge i skolens sommerferie 2018, 2019 og 2020, i regi av Trivselslaben (prosjekteier og -leder) og i samarbeid med lokale frivillige lag og foreninger og Vadsø kommune.

Bakgrunn

Gjennom de tidligere prosjektene «Fargerik idrett i Vadsø» og «Alle skal med» opparbeidet vi oss gode og viktige erfaringer med denne type tiltak, og ønsket å videreføre «Aktiv sommer» som et eget konsept. Målet med «Aktiv sommer» er å skape spennende aktiviteter for barn og unge med hovedfokus på barn fra lavinntektsfamilier som i utgangspunktet ikke reiser bort på ferie. Vi åpnet likevel for deltakelse for alle barn og unge for å unngå stigmatisering. Prosjektmedarbeider i Trivselslaben jobber imidlertid spesielt for å få med barn fra lavinntektsfamilier og i snitt har mellom 50 – 75 % av barna vært innenfor denne målgruppen. Lag og foreninger og ikke minst kommunen var positive til tiltaket og bidro med instruktører og utstyr. Trivselslaben koordinerte og tilrettela for aktivitet og hadde det overordnede ansvaret for gjennomføringen.

Gjennomføring

Aktiviteter i samarbeid med frivillige lag (idrett, speider), kommunale enheter (bibliotek, museum, kvalifiseringsenheten m.m.) og næringslivet i kommunen fra 3-5 uker gjennom sommeren. Aktivitetene har blant annet bestått av, fotball, håndball, karate, friluftsliv, lokalhistorie/turer i lokalmiljøet, teknologi, maling, kanopadling, friidrett, svømming, golf og klatring.

Resultat

Mange barn og unge i Vadsø har hatt positive og hyggelige opplevelser i løpet av sommerferien. Vi ser at en veldig stor andel av barna som har deltatt hat hatt minoritetsbakgrunn – og det har vært et spesielt fokus for oss å få med nettopp disse barna i aktivitet. Her har vi lykkes godt med å nå ut til denne målgruppen. Flere av foreningene som har deltatt med aktiviteter melder om at de i etterkant av sommeraktivitetene har rekruttert nye medlemmer til klubben nettopp fra disse sommerukene. Gjennom Aktiv sommer i Vadsø ser vi dessuten at vi etter hvert har klart å skape et bedre samarbeid blant frivillige lag og foreninger i kommunen, og ikke minst har samarbeidet mellom Vadsø kommune og frivilligheten blitt sterkere og tydeligere.