Trivsel – nøkkelen til et godt liv og et godt samfunn

Trivselslaben AS er et «laboratorium» for utvikling og gjennomføring av idéer og prosjekter der målet er å skape mestring, trivsel og tilhørighet for enkeltmennesker og grupper av mennesker.

Vi startet i 2013 som en folkehelsebedrift med fokus på trivselsfremmende tiltak. I dag jobber vi på en bredere front, men fortsatt står menneskers trivsel i senter for alt vi gjør.

Entreprenørskap
- for mennesker

Vi jobber for å skape forbedringer på individ- og samfunnsnivå gjennom to former for entreprenørskap: 

  • Som sosial entreprenør griper vi tak i problemer og utvikler løsninger som bedrer situasjonen for utsatte mennesker og grupper. 
  • Som samfunnsentreprenør griper vi tak i eksisterende muligheter som vi kan utvikle og forsterke til fordel for lokalsamfunnet. 

For enkelhets skyld kaller vi oss til daglig sosial entreprenør. 

Noen av våre prosjekter

Om oss

Trivselslaben har medarbeidere i Vadsø, Skien og Trondheim. Sammen utgjør vi et tverrfaglig miljø med kompeansebakgrunn fra prosjektledelse, virksomhetsledelse, pedagogikk, helse-/medisinske fag og tekniske fag. For oss har den tverrfaglige tilnærming blitt en nøkkel til å finne løsninger utenfor «boksen» og oppnå gode resultater der vi engasjerer oss.

Ulf A. Holsbø

Daglig leder/prosjektleder (Vadsø)
ulf@trivselslaben.no

Hege Breidalen

Seniorrådgiver (Vadsø)
hege@trivselslaben.no

Renate Pleym

Seniorrådgiver (Vadsø)
renate@trivselslaben.no

Lise Aanesen

Eier/prosjektleder (Skien)
lise@trivselslaben.no

Hanne Aanesen Holsbø

Prosjektstyring (Trondheim)
hanne@trivselslaben.no