I samarbeid med Fretex Jobb og Oppfølging AS og NAV har Trivselslaben siden 2016 hatt tilbud om tiltaket avklaring til deg som har behov for bistand til egenvurdering og avklaring av dine arbeidsevne og dine arbeidsmuligheter på en systematisk og formålstjenlig måte.

Tiltaket skal bidra til at du får økt innsikt i dine muligheter, samt utforme forslag til videre tiltak eller behov for bistand for å nå målet om å komme i eller beholde arbeidet.

Kartlegging av dine bistandsbehov samt øke forståelsen av hva som fremmer muligheten for å komme og kunne stå i jobb er sentrale punkter i tiltaket. Det gis veiledning av yrkesmål, samt motivasjons- og mestringsaktiviteter. Praktisk utprøving av arbeidsevne er en viktig del av avklaringen.

Avklaring kan tilbys personer med eller uten arbeidsforhold som har behov for en mer omfattende avklaringsbistand enn den NAV kan tilby. Deltakerne kan være personer med ulike utfordringer; f eks helseproblemer, liten/ingen arbeidserfaring, usikkerhet ang yrkesvalg, sammensatte utfordringer m.v.

Kontakt ditt lokale NAV-kontor i Vadsø for innmelding til denne tjenesten.

Gründertorget er et samarbeid mellom Trivselslaben. TINKR og Hermetikken kulturnæringshage. Sammen bistår vi Vadsø kommune med tilrettelegging for utvikling av næringslivet i kommunen. Alle som vurderer å etablere bedrift eller ønsker å utvikle sin egen bedrift i Vadsø skal få hjelp og veiledning på de områdene de trenger via Gründertorget.

Gründertorget har høyt kompetente rådgivere innenfor områder som:

 • etablering
 • økonomi
 • salg
 • markedsføring
 • forretningsutvikling
 • innovasjon

 

Ta kontakt hvis du:

 • Har en idé som kanskje er verdt å videreutvikle
 • Er på vei mot å etablere bedrift for første gang
 • Har næringslivserfaring og planlegger å etablere en ny bedrift eller utvikle din eksisterende bedrift
 • Ønsker å søke tilskudd fra næringsfond

Se mer om Gründertorget på vår Facebookside

Eller på Vadsø kommune sine hjemmesider.

Trivselslaben tilbyr trygg og strukturert prosjektledelse knyttet til områdene folkehelse og lokal samfunnsutvikling.  Vi følger oppdragsgiver fra idéutvikling til endelig resultat.

I Trivselslaben setter vi tydelige og konkrete mål og jobber strukturert med strategi og tiltak. Vi er gode på å tenke på tvers av fag og områder og liker å tenke utenfor boksen.

Trivselslaben kan bistår med planlegging, organisering, styring og kontroll av den totale prosessen rundt et prosjekt. Dette kan omfatte  koordinering, framdriftsplanlegging, finansieringsopplegg, kontakt med andre som er berørt av prosjektet og til offentlige myndigheter.

Se mer her i vår prosjektportefølje.

Utover disse punktene kan arbeidet også omfatter utarbeidelse av skriftlig materiale som plandokumenter, rapporter og møtereferater.

Trivselslaben tilbyr rådgivingstjenester innen området folkehelse og fysisk aktivitet, samt annen type utviklingsarbeid av mellommeneskelig og sosial art.

Trivselslaben bistår blant annet med:

Integreringsprosesser og inkluderingsarbeid i lokalsamfunnet
Konkrete aktivitetstiltak
Tilrettelegging for fysisk aktivitet
Utredningsarbeid knyttet til folkehelse og lokal samhandling
Trivselslaben bistår bedrifter, virksomheter, lag og foreninger som har gode ideer med hjelp av utforming av prosjektbeskrivelse og søknader.

Møteledelse
Trivselslaben tilbyr også møteledelse og tilrettelegger for større og mindre konferanser og seminar. Ta kontakt for en uforpliktende samtale.

Trivselslaben tilbyr foredrag rundt temaene:

 • Folkehelsearbeid i lokalsamfunnet: Samarbeid må til!
 • Trenerrollen i barne- og ungdomsidretten: Hvordan legge tilrette så barn og unge blir lenge i idretten?
 • Trening i hverdagen. Hvor lite skal egentlig til?

For andre vinklinger på foredrag rundt tema folkehelse, fysisk aktivitet og trening i hverdagen – ta kontakt.

Norges første Generasjonshage®
Er du interessert i å vite mer om planene rundt Norges første Generasjonshage® og hva en Generasjonshage® er? Ta kontakt så kan Trivselslaben presentere denne pionertanken innen generasjonssamarbeid. Vi bidrar gjerne på aktuelle konferanser og seminar.

Sosialt entreprenørskap
Vil du vite mer om sosialt entreprenørskap? Hva er en sosial entreprenør? Hvordan kan sosiale entreprenører bidra til samfunnsutvikling i ditt lokalmiljø?

Ta kontak for en uforpliktende prat.