Portefølje: Trekkspilliste

Alle skal med

Alle skal med! – et pilotprosjekt med fokus på at alle barn og unge skal ha en mulighet til å være med på fritidsaktiviteter og hele lokalsamfunnet skal bidra for å få det til.

Prosjektet er støttet fra Kulturdepartementet og er et lokalt samarbeid mellom Trivselslaben, Vadsø kommune, Vadsø idrettsråd og Varanger Næringssenter. I tillegg  mange lokale lag og foreninger som Vadsø turnforening, Vadsø Svømmeklubb, Vadsø Rotaryklubb. (Listen fylles på etterhvert som vi har vært i kontakt med foreningene lokalt).

Alle skal med! – er valgt som tittel på dette pilotprosjektet. Ikke bare fordi alle barn og unge som bor i Vadsø skal få mulighet til å være med å delta i fritidsaktiviteter sammen med jevnaldrende uavhengig av inntekt, men også fordi alle som holder til i Vadsø skal få lov å være med å bidra slik at dette lar seg realisere.

Vi tror at alle som bor og virker i Vadsø ønsker å skape et inkluderende og varmt lokalsamfunn. Vi tror også at mange ønsker å bidra. Ikke alle bidrar på samme måte, men alle kan bidra med noe. Det gjelder å legge til rette og finne gode løsninger som gjør at alle kan bidra.

Ønsker du å lese mer om prosjektet så finner du prosjektskissen her:

Vadsø-modellen – Alle skal med! Prosjektskisse

Trivselslaben AS engasjert som prosjektleder for prosjektet Fargerik idrett i Vadsø. Prosjektet er initiert av Vadsø turnforening og gjennomføres i samarbeid med Vadsø kommune og Oscarsgate statlige mottak for asylsøkere. Prosjektet varer fra 2014 – 2017.

Prosjektets overordnede målsetting er å bidra til at flere barn og unge med innvandrerbakgrunn, og da særlig unge jenter, i Vadsø deltar i idrettslivet.

Trivselslaben har i perioden 2016 – 2019 inngått en avtale med Fretex Nord-Norge AS i Kirkenes om å levere tiltaket Avklaring til NAV i Vadsø og Vardø.

Trivselslaben vil i denn forbindelse bistå arbeidssøkere og personer som er sykemeldte med  å avklare arbeidsevne og eventuelt behov for bistand for å komme i eller beholde arbeid.

Tiltaket inneholder blant annet:

  • Motivasjon til aktivitet
  • Karriereveiledning
  • Oppmøte for å styrke gjennomførbarhet
  • Trening i sosialt og arbeidsrelatert liv
  • Jobbsmak/arbeidspraksis i ordinær virksomhet

Trivselslaben AS er, i samarbeid med Norges Korps Forbund, engasjert som veileder for Vestre Jakobselv skolekorps. Gjennom veiledning og kompetanse om korps gjør vi korpset bedre. Korpset får anledning til å sette ord på utfordringene i korpset og de får satt utfordringene i perspektiv for å danne en tydelig retning fremover for korpset.

Born to play er navnet på tiltak som utvikler korpset og bygger korpset. Gjennom å tilby veiledere i programmet «bli bedre få det bedre», temekveld og andre ulike aktiviteter skal Norges Musikkorps Forbund bidra til at korpset lykkes enda bedre musikalsk utfra sine forutsetninger. Programmet er et samarbeid med Norsk Tipping.

Trivselslaben har 3 år på rad bistått Finnmark Fylkeskommune med tildeling av tilskudd i forbindelse med Turskiltprosjektet.
Formålet med tilskuddet er at god informasjon og skilting/merking etter nasjonal standard (Merkehåndboka), skal bidra til økt frilufts ferdsel i alle kommuner i Finnmark.

SFO på Fossen skole og Melkevarden skole i Vadsø hadde skoleåret 2013/2014 spesielt fokus på fysisk aktivitet. I samarbeid med Idrettsskolen i Vadsø turnforening og Trivselslaben AS la skolene til rette for økt fysisk aktivitet i SFO-tiden.

Trivselslaben ved Lise Aanesen var engasjert som prosjektleder med hovedansvar for organiseringen og koordineringen mellom alle aktørene i prosjektet.