Om Trivselslaben

Daglig leder i Trivselslaben er meg, Lise Aanesen. Jeg er utdannet førskolelærer med videreutdanning i blant annet ledelse og utvikling og i folkehelse.

Jeg har lang erfaring som virksomhetsleder i Vadsø kommune med ansvaret for blant annet personalutvikling, faglig utvikling, helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og økonomi. Jeg har i flere år jobbet som prosjektleder hos Fylkesmannen i Finnmark før jeg etablerte folkehelsebedriften Trivselslaben i 2013.

I februar 2016 ble Antonette Kvammen Holsbø ansatt som prosjektmedarbeider i Trivselslaben. Antonette er født og oppvokst i Vadsø men har har stor utfartstrang. Hun har jobbet i Finland og Italia i noen år mens hun samtidig studerte språk, og senere har hun tatt reiselivsutdanning her i Norge.

SOSIALT ENTREPRENØRSKAP
Trivselslaben er en sosial entreprenør. Sosialt entreprenørskap er et felt som er i støpeskjeen i Norge. Ofte handler det om å dekke behov hos sosialt marginaliserte og utsatte grupper i samfunnet.

«Sosiale entreprenører arbeider for sosiale endringer i de sprekkene
og hullene som eksisterer mellom staten, markedet og det frivillige samfunn. En sosial entreprenør anerkjenner et sosialt problem
og bruker virkemidler fra forretningsverdenen for å bidra til å løse dette problemet. Suksess i sosialt entreprenørskap blir ikke målt i profitt, men i hvor stor positiv innvirkning virksomheten har på samfunnet».
– Nordisk ministerråds definisjon av sosiale entreprenører

Konsulentselskapet DAMVAD gjennomførte i 2012 en utredning på vegne av Nærings- og Handelsdepartementet, som hadde som formål å bidra til en forståelse av hvordan sosialt entreprenørskap skal forstås i en norsk kontekst, samt hvilken rolle sosiale entreprenører potensielt kan spille i den norske velferdsstaten.

Utredningen konkluderte blant annet med at sosiale entreprenører kjennetegnet ved tre sentrale karakteristika:

De har en sosial målsetting
Den sentrale hensikten med bedriften er å løse samfunnsutfordringer

De er nyskapende/entreprenørielle
Der er snakk om etablering av nye bedrifter eller nye aktiviteter

De er innovative
De tar i bruk nye metoder og nye løsninger for å løse samfunnsrelevante problemer