NORGES FØRSTE GENERASJONSHAGE®

Trivselslabens store mål og hovedprosjekt for tiden er utviklingen av Norges første Generasjonshage®.

En Generasjonshage® skal være en samfunnsutvikler og en sentral aktør i nærmiljøet som er med på å skape en meningsfull hverdag for barn, unge og eldre gjennom å utnytte det potensialet som ligger i samhandlingen mellom generasjonene.

Generasjonshagen skal levere barnehagetjenester, dagaktiviteter for eldre og hjemmeboende personer med demens samt tjenester innen området tilrettelagt arbeid og arbeidspraksis.

En Generasjonshage® skal være et utviklingssenter og en arbeidsplass der barn, unge og eldre opplever mestring, trivsel og  tilhørighet gjennom felles arbeid, opplevelser og aktivitet.

Et forprosjekt har vært gjennomført og rapporten fra forprosjektet kan du laste ned her.

Samarbeidspartnere i dette forprosjektet har vært:
Innovasjon Norge
Vadsø kommune
NAV Finnmark
Nasjonalforeningen for folkehelse
Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet
Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

 

Hva skjer når et pleiehjem og en barnehage deler felles lokaler? Til venstre kan dere se en  reportasje fra Providence Mount St. Vincent nursing home i Seattle, USA (PBS NEWS HOUR)