Trivsel – en viktig del av folkehelsen

Trivselslaben AS er en folkehelsebedrift som tilbyr prosjektledelse, rådgiving og foredrag
innen områdene folkehelse og lokal samfunnsutvikling.

Trivselslaben AS ble etablert i 2013 og har base i Vadsø. Firma eies av Lise Aanesen, førskolelærer, folkehelserådgiver, sosial entreprenør og gründer med et brennende engasjement for barn og unges oppvekstmiljø og for menneskers deltakelse i samhandling med andre. Det siste gjelder i høy grad også for Antonette Kvammen Holsbø som har vært ansatt hos oss i noen år nå.

Med på laget har vi også Ulf Are Holsbø som kom til oss etter flere år som senior ledelsesrådgiver i Norconsult. Ulf har utdanning som ingeniør men har i de senere år også studert medisinske fag, og er spesielt interessert i funksjonell anatomi og fysiologi. Hva stimulerer til aktivitet i befolkningen? Hvordan utnytte ressursene vi har til rådighet på best mulig måte og hvordan strukturere arbeidet slik at vi hele tiden blir bedre enn hva vi var i går? Er spørsmål som beskriver Ulfs engasjement.

I vårt trivselslaboratorie tar vi initiativ til prosjekter lokalt og regionalt som tar sikte på å skape mestring, trivsel og tilhørighet for enkeltmennesker og for grupper av mennesker.

Trivselslaben er en sosial entreprenør som bevisst tar tak i bestemte samfunnsproblem og etablerer nye løsninger, nye organiseringer eller bringer forskjellige grupperinger sammen for å løse disse utfordringene.

Drivkraften i selskapet er ønsket om å skape sosiale resultater. Som sosiale entreprenører arbeider vi for sosiale endringer i samarbeid med det offentlige, det private marked og det frivillige samfunnet.

I Trivselslaben ser vi trivsel som en stor og viktig del av folkehelsearbeidet. For å utvikle og opprettholde en god helse må mennesker trives i sin egen hverdag og i samhandling med andre. De må oppleve at de er til nytte for andre, at det er brukt for dem. Vi må skape sosiale arenaer der mennesket er menneskets glede.

 «De fleste kunstarter krever langvarig studium og trening, men den mest verdifulle av dem alle, kunsten å glede andre, krever bare et ønske om å gjøre det.»

– Lord Philip Chesterfield –

Kontakt Trivselslaben

Adresse

Trivselslaben AS
Besøksadresse: Strandgata 16, 9800 Vadsø
Postadresse: Hans Gabrielsensgate 9, 9800 Vadsø

Kontakt

Lise Aanesen

Daglig leder

lise@trivselslaben.no
+47 95 22 74 53
www.trivselslaben.no

Org.nr: 911 718 693

Kontakt

Antonette Kvammen Holsbø

Prosjektmedarbeider

antonette@trivselslaben.no
+47 99 39 04 02

Kontakt

Ulf Are Holsbø

Seniorrådgiver

ulf@trivselslaben.no
+47 45 40 47 66