Trivsel – en viktig del av folkehelsen

Trivselslaben AS er en sosial entreprenør og samfunnsutvikler som tilbyr prosjektledelse og rådgivningstjenester innen områdene samhandling og nytenking, folkehelse og lokal samfunns- og næringsutvikling.

Trivselslaben AS ble etablert i 2013 og har base i Vadsø. I vårt trivselslaboratorie tar vi initiativ til prosjekter lokalt og regionalt som tar sikte på å skape mestring, trivsel og tilhørighet for enkeltmennesker og for grupper av mennesker.

Trivselslaben er en sosial entreprenør som bevisst tar tak i bestemte samfunnsproblem og etablerer nye løsninger, nye organiseringer eller bringer forskjellige grupperinger sammen for å løse disse utfordringene.

Trivselslaben eies av meg, Lise Aanesen, førskolelærer, folkehelserådgiver, sosial entreprenør og gründer med et brennende engasjement for barn og unges oppvekstmiljø og for menneskers deltakelse i samhandling med andre.

Jeg har lang erfaring fra arbeid i det offentlige etter mange år i Vadsø kommune og hos Fylkesmannen i Finnmark. I tillegg har jeg bidratt som trener og frivillig i mange år og erfart hva fritidsaktiviteter og frivillig innsatts betyr for et lokalsamfunn.

I mellomrommet mellom offentlig, privat og frivillig sektor ser jeg mange muligheter og jeg er opptatt av samarbeid på tvers for å utnytte samfunnets ressurser på best mulig måte.

Ulf Are Holsbø som kom til Trivselslaben i 2017 etter flere år som senior ledelsesrådgiver i Norconsult. Han har lang erfaring som prosjektleder både i privat og offentlig virksomhet. Ulf har utdanning som ingeniør men har i de senere år også studert medisinske fag, og er spesielt interessert i funksjonell anatomi og fysiologi. Ulf har stort fokus på fremtidens utfordringer innen omsorgs- og velferdssektoren og han er opptatt av å tenke nye tanker  kombinert med struktur, system og ikke minst forankring av dette opp mot forskning og fakta.

Hva stimulerer til aktivitet i befolkningen? Hvordan utnytte ressursene vi har til rådighet på best mulig måte og hvordan strukturere arbeidet slik at vi hele tiden blir bedre enn hva vi var i går? Er spørsmål som beskriver Ulfs engasjement.

Antonette Kvammen Holsbø har jobbet hos oss i flere år. Hun holder for tiden på med pedagogisk utdanning og jobber deltid. Hun har blant annet vært prosjektleder og koordinator i flere av våre inkluderings og integreringsprosjekt. Antonette er opptatt av personlig kontakt og er spesielt dyktig på å skape gode relasjoner mellom mennesker, både med våre samarbeidspartnere og ikke minst med menneskene som deltar i våre prosjekter og aktiviteter. Med Antonette på laget får vi en positiv og løsningsorientert tilnærming til de fleste utfordringer. Ingen ting er umulig – det tar bare litt mer tid.

Drivkraften i Trivselslaben er et ønsket om å skape sosiale resultater. Som sosiale entreprenører arbeider vi for sosiale endringer i samarbeid med det offentlige, det private marked og det frivillige samfunnet.

I Trivselslaben ser vi trivsel som en stor og viktig del av folkehelsearbeidet. For å utvikle og opprettholde en god helse må mennesker trives i sin egen hverdag og i samhandling med andre. De må oppleve at de er til nytte for andre, at det er brukt for dem. Vi må skape sosiale arenaer der mennesket er menneskets glede.

 «De fleste kunstarter krever langvarig studium og trening, men den mest verdifulle av dem alle, kunsten å glede andre, krever bare et ønske om å gjøre det.»

– Lord Philip Chesterfield –

Kontakt Trivselslaben

Adresse

Trivselslaben AS
Besøksadresse: Strandgata 16, 9800 Vadsø
Postadresse: Hans Gabrielsensgate 9, 9800 Vadsø

Kontakt

Lise Aanesen

Daglig leder

lise@trivselslaben.no
+47 952 27 453
www.trivselslaben.no

Org.nr: 911 718 693

Kontakt

Ulf Are Holsbø

Seniorrådgiver

ulf@trivselslaben.no
+47 454 04 766

Kontakt

Antonette Kvammen Holsbø

Prosjektleder

antonette@trivselslaben.no
+47 993 90 402